Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Nye regler i lejeretten

Posted by Administrator on Jul 26 2016
Nyheder >>
Pr. 1. juli 2015 træder der en række nye regler i lejeloven i kraft samtidig med at en del af reglerne er flyttet fra boligreguleringsloven over i lejeloven, hvilket medfører at reglerne er gældende også i de kommuner hvor boligreguleringslovens ikke er sat i kraft.

I forbindelse med lovens ikrafttræden er der autoriseret en ny kontrakt, typeformular A 9, der fremover er den, der skal anvendes.

Hovedtrækkene i de nye regler er:

Obligatorisk ind- og fraflytningsrapport

Fremover bliver det et krav, at udlejer og lejer udfører et fælles eftersyn af lejemålet både ved indflytning og fraflytning. Derudover skal du udarbejde en skriftlig indflytnings- og fraflytningsrapport, som indeholder en gennemgang af lejemålets stand for hvert enkelt rum. Det er derfor en god ide at tage billeder fa lejemålet, så eventuel misligholdelse kan dokumenteres. Udarbejdes rapporterne ikke, og udleveres en kopi til din lejer ikke, har du ikke mulighed for at kræve, at lejer skal dække udgifterne til istandsættelse ved fraflytning.

Nye grænser for istandsættelse

Ifølge de nuværende regler kan du som udlejer skrive ind i lejekontrakten, at et lejemål skal afleveres nyistandsat. Med de nye regler bliver dette ændret, så du kun kan kræve, at lejeren dækker udgifterne til en såkaldt normalistandsættelse svarende til det system der kendes fra almenlejeloven. Det vil sige nødvendig hvidtning, maling og tapetsering – inklusiv maling af træ og jern. Der kan kræves mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov for det.  Som udlejer skal du påvise, at der er et konkret behov for istandsættelse.

Løbende vedligeholdelse

Med de nye regler slås det fast, at det altid er udlejers pligt at stå for vedligeholdelsen af lejemålet. I større ejendomme skal udlejer udarbejde tiårige vedligeholdelsesplaner for blandt andet tag- og facaderenovering. Gør du ikke det, kan du ikke opkræve betaling fra lejer til udvendig vedligeholdelse.

Slut med trappeleje

Der er i dag mulighed for at lade huslejen stige med et bestemt beløb hvert år. Det kaldes trappeleje og er en fordel for dig som udlejer, fordi huslejen dermed stiger i takt med, at alle andre priser omkring dig stiger. Når den nye lejelov træder i kraft, er det ikke længere tilladt at benytte trappelejen. Fremover skal nettoprisindekset anvendes, hvis du vil have huslejen til at stige over tid. Det er nogle mere komplicerede regler, der afhænger af, om du udlejer efter omkostningsbestemt leje dvs. efter reglerne i boligreguleringsloven.

Hvis du har indgået en lejeaftale med trappeleje inden den 1. juli 2015, så vil den fortsat gælde, også efter de nye regler er trådt i kraft.

Opsigelse af lejere

Lejer du en (1) ejerlejlighed ud, gør de nuværende regler det vanskeligt at komme af med en lejer, hvis du ikke selv har boet i lejligheden umiddelbart, inden du lejer den ud. Med de nye regler får du mulighed for at opsige en lejer med et års varsel, hvis du selv skal bruge lejligheden. Dermed bliver reglerne de samme, som hvis du vil opsige en lejer i et hus. Det er dog fortsat vigtigt at opsigelsen af en ejerlejlighed kræver dels at der er tale om ejernes eneste ejerlejlighed samt at der er udarbejdet en lejekontrakt.

Billigere forhåndsgodkendelse af huslejen

I dag koster det 3.500 kroner at få Huslejenævnet til at forhåndsvurdere huslejen. Prisen bliver fremover 500 kroner.

Udlejning af fritidshus eller sommerhus

Indtil den 1. juli 2015 var fritids- og sommerhuse omfattet af lejeloven. Herefter dækker lejeloven ikke længere fritidslejemål. Det vil fremover være de regler, som udlejer og lejer selv aftaler indbyrdes, der gælder.

Særskilt om lejekontraktens § 11

Med den nye lov bliver det fremover således at ethvert individuelt vilkår der anføres I kontaktens § 11 skal være en afbøjning af lejelovens regler dvs. det er eksempelvis ikke en god ide at skrive i kontraktens § 11 at ”lejeren skal i lejeperioden foretage indvendig vedligeholdelse, bortset fra slid og ælde” idet bestemmelsen følger af lejelovens regler, og dermed, efter høringssvaret til loven, bevirker at hele § 11 bortfalder. Derimod må det eksempelvis anføres at ”Rygning er ikke tilladt i lejemålet”, da det ikke fremgår noget steds i lejeloven. Der er derfor grund til at mane til forsigtighed når nye kontrakter udarbejdes.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mit kontor hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

Tilbage til nyheder

Advokat Per H. Jensen
Algade 12, 1.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.
Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere