Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Højesterets kendelse af 8. marts 2016

Posted by Administrator on Mar 26 2016
Nyheder >>

Højesteret afsagt kendelse i sagen om SKAT s  indsigelsesmuligheder ved anvendelsen af +  /- 15 % reglen i værdiansættelsescirkulæret i dødsboer.

Det kan konstateres, at Højesteret  fulgt foreningen af arveretsadvokaters synspunkter om, at SKAT som udgangspunkt skal lægge en værdiansættelse til grund, som ligger indenfor 15 % grænsen i et dødsbo, “medmindre der foreligger særlige omstændigheder“. Hvad der er særlige omstændigheder giver selvsag formentlig anledning til en række faglige og kollegiale diskussioner i  fremtiden.

Vigtigt er det dog at Højesteret slår fast at en ejendom fortsat kan handles til +/- 15% i et dødsbo

Tilbage til nyheder

Advokat Per H. Jensen
Algade 12, 1.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.
Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere