Udover ovennævnte ændring, er der i Skattestyrelsens udkast, også indsat ”særlige omstændigheder” som kan medføre, at en ejendom skal overdrages til en skønnet handelsværdi frem for den nye offentlige ejendomsvurdering, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Hvad begrebet ”særlige omstændigheder” skal dække over, vil Skattestyrelsen redegøre for i et styresignal.