Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Adresseændring

Kontoret er med virkning fra den 15. oktober 2018 flyttet til nye lokaliteter.

Adressen er fremover Algade 12, 1., 4500 Nykøbing S.

Læs mere

Nye regler om fuldmagter
Den nye lov om fremtidsfuldmagter, der blev vedtaget i maj 2016, er endnu ikke trådt i kraft. Nu har Justitsministeren tilkendegivet, at loven forventes at træde i kraft den 1. september 2017.

Læs mere

Gratis informationsaften om arv og testamente
Mandag den 14. november 2016 afholdes gratis informationsaften om arv og testamente. Arrangementet afholdes kl. 19.00 på Madkunsten, Algade 44 i Nykøbing.

Læs mere

Uskiftet bo
At miste sin livsledsager er en voldsom følelsesmæssig belastning. Mange ægtefæller forestiller sig, at det bedste ville være, at de kunne dø samtidig og dermed slippe for at blive alene tilbage med sorgen. Men sådan går det jo ikke i det virkelige liv. Hvis ægteskabet varer, bliver en af dem før eller siden enke eller enkemand.

Læs mere

Afgiftsfri gaver i familieforhold
Du kan hvert år give gaver til visse af dine nære slægtninge, uden gaverne medfører negative konsekvenser af nogen art – hverken for modtageren eller for dig. Du kan hvert år afgiftsfrit forære dine nærmeste et beløb på kr. 61.500 i 2016. Beløbet kan gives til:

Læs mere

Højesterets kendelse af 8. marts 2016
Højesteret afsagt kendelse i sagen om SKAT s  indsigelsesmuligheder ved anvendelsen af +  /- 15 % reglen i værdiansættelsescirkulæret i dødsboer.

Læs mere

Nye regler i lejeretten
Pr. 1. juli 2015 træder der en række nye regler i lejeloven i kraft samtidig med at en del af reglerne er flyttet fra boligreguleringsloven over i lejeloven, hvilket medfører at reglerne er gældende også i de kommuner hvor boligreguleringslovens ikke er sat i kraft.
 

Læs mere


Advokat Per H. Jensen
Algade 12, 1.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.
Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere