Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Kontoret flytter til nye faciliteter i Algade 12, 1., 4500 Nykøbing S den 1. november 2018.

 

Virksomheden beskæftiger sig hovedsagelig med advokatopgaver indenfor følgende områder:

  • Omsætning af fast ejendom
  • Lejeret
  • Familieret
  • Arveret
  • Dødsboskifte
  • Inkasso
  • Nævn og retssagsbehandling af ovennævnte områder
  • Ejendomsadministration
  • Procedure
  • Strafferet

Herudover vil der blive bistået med ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces


Advokat Per H. Jensen
Algade 78, st.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.




Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere